AB-MBV-BL-001

by CHIKA

2,530.00 SR

Midnight blue abaya with velvet.